Logo
Queenford s.r.o.

Profesionální péče o vaše zásilky na moři, na silnici i ve vzduchu

INCOTERMS

Jaké změny přináší nové znění INCOTERMS

Komise MOK, která byla složena z expertů z celého světa působících v odvětvích obchodu, průmyslu, dopravy, bankovnictví, pojištění, celnictví a zasílatelství, tedy všech, jichž se zahraničně obchodní činnost dotýká, podrobila během dvouletého, intenzivního průzkumu náležitému posouzení všechny návrhy a připomínky tak, aby byla záruka, že nově vydávané znění bude odpovídat skutečným, aktuálním potřebám vyskytujícím se v praxi kdekoli na světě. Tak bylo v novém vydání přistoupeno ve srovnání s Incoterms 1990 k těmto změnám:

  • v doložkách FAS a DEQ pokud jde o celní odbavení a úhradu všech nákladů s tím souvisejících,
  • v doložce FCA ve změně odpovědnosti za nakládku a vykládku,
  • v doplnění doložky DAF a
  • v doložkách DDU a DDP týkající se způsobu dodání zboží kupujícímu,
  • k vypuštění slova “official”, jímž se v dosavadním znění omezovala odpovědnost za poplatky splatné při celním odbavování jen na tzv. “úřední”, takže nyní se rozumí, že povinná strana musí uhradit veškeré poplatky, které s úkonem celního odbavení souvisejí, nikoli pouze úřední.

    Přehled dodacích doložek

  • Dodací doložky skupiny C
  • Dodací doložky skupiny D

Copyright (c) 2018 Queenford, s.r.o. – www.queenford.net